menu

Program

środa, 25.03.2020 r.

Wykład otwarty - CKD sala B
Evidence from research on ‘hidden’ hearing loss
Magdalena Wojtczak, Ph.D., Research Associate Professor (Department of Psychology, University of Minnesota)

czwartek, 26.03.2020 r.

08.00-09.00
Rejestracja CKD (Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań)
09.00-09.20
Uroczyste otwarcie - CKD sala A
09.20-10.00
Wykład inauguracyjny: Can we overcome the limited benefit of hearing-aid use in noisy environments?
Magdalena Wojtczak, Ph.D., Research Associate Professor (Department of Psychology, University of Minnesota)
10.00-11.35
Sesja I (CKD sala A)
10.00-10.20
Implantacja bilateralna u dziecka z głuchotą
Prof. dr hab. Wiesław Konopka (Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Łódź)
10.20-10.40
Implanty słuchowe w praktyce protetyka słuchu
Prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa-Kajetany, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
10.40-11.00
Diagnostyka audiologiczna w zaburzeniach artykulacji
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
11.00-11.20
Narażenie na hałas i rozpuszczalniki organiczne - wyzwania dla profilaktyki zawodowych uszkodzeń słuchu
Prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi)
11.20-11.35
Najnowsze rozwiązania aparatów słuchowych firmy SIGNIA
Paweł Robak (Sivantos)
11.35-11.55
Przerwa kawowa
11.55-13.55
Sesja II (CKD sala A)
11.55-12.15
Perspektywy rozwoju protetyki słuchu
Prof. dr hab. Edward Hojan (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
12.15-12.35
Diagnostyka zaburzeń słuchu u małego dziecka metodami obiektywnymi
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
12.35-12.55
Zaburzenia słuchu u dzieci a opóźniony rozwój mowy
Prof. dr hab. Ewa Niebudek-Bogusz (Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny, Łódź)
12.55-13.15
Dopasowanie kostnych aparatów słuchowych
Prof. UAM, Dr hab. Roman Gołębiewski (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
13.15-13.35
Nagła głuchota i postępowanie terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź)
13.35-13.55
Zaburzenia słuchu w przypadkach niedorozwoju środkowego piętra twarzy
Prof. dr hab. n. med.Teresa Matthews-Brzozowska, dr n. med. Joanna Kurpik (Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
13.55-14.30
Lunch
14.00-14.30
Sesja posterowa - ciągła - 26-27.03 (Ocena prac przez komisję)
14.30-16.10
Sesja III - II FORUM MŁODYCH BADACZY (CKD sala A)
14.30-15.30
Jak skutecznie przemawiać, czyli sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych w praktyce
Mgr Iwona Cieślik (Dział Promocji i Karier, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
15.30-15.40
Polski język migowy na kierunkach medycznych - czy to ma sens?
Mgr Aleksandra Włodarczak
15.40-15.50
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
15.50-16.00
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
16.00-16.10
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
16.15-17.45
Warsztat z otoskopii
firma Medica 91
16.15-17.45
Warsztat: Głuchy pacjent - specyfika pracy i komunikacja
mgr Aleksandra Włodarczak
19.30
Bankiet

piątek, 27.03.2020 r.

08.00-09.30
Warsztat: Co warto wiedzieć na temat zaburzeń słuchu w postaci szumów usznych
dr Grażyna Bartnik (Szpital IBIS Sensor Cliniq)
sala C
09.40-11.20
Sesja IV (CKD sala A)
09.40-10.00
Protetyk słuchu w Afryce
Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UMP, Dr n. fiz. Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu, Katedra Biofizyki, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
10.00-10.20
Nauczanie języków obcych u dzieci widziane z perspektywy neurorozwojowej
Prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
10.20-10.40
Korzyści z zastosowania kierunkowych aparatów
Prof. UAM, dr hab. Ewa Skrodzka (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
10.40-11.00
Specyfika komunikacji z osobą starszą
Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
11.00-11.15
Nowe trendy w aparatach słuchowych
Tomasz Fałek (Audibel)
11.15-11.50
Przerwa kawowa
11.50-13.30
Sesja V (CKD sala A)
11.50-12.10
Zakażenia z grupy TORCH a niedosłuch
Dr hab. n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Klinika Zakażeń Noworodków, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
12.10-12.30
Stymulacja bimodalna
Dr hab. n. med. Michał Karlik (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
12.30-12.50
Stymulacja bimodalna a lokalizacja dźwięków
Dr hab. n. med. Piotr Świdziński (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
12.50-13.10
Ocena audiologiczna pacjentów leczonych metodą cyber knife
Dr n.med. Teresa Michalska-Piechowiak (Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
13.10-13.30
tba
Dr Magdalena Olempska-Wysocka (Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
13.30-13.50
Przerwa
13.50-14.40
Sesja VI - II FORUM MŁODYCH BADACZY (CKD sala A)
13.50-14.00
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
14.00-14.10
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
14.10-14.20
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
14.20-14.30
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
14.30-14.40
Forum Młodych Badaczy II (tematyka zostanie podana pod koniec lutego)
14.40-15.00
Zakończenie Sympozjum

* program może ulec zmianie

aktualizacja: 2020-03-11